Aksjonæren

My blogs

About me

Introduction Aksjonærforeningens ambisjon er å skape flere, bedre, mer bevisste og innsiktsfulle aksjonærer. Det er også målet med denne bloggen. Alle aksjeinteresserte som har noe på hjertet – kunnskaper, synspunkter, ideer - som kan støtte opp under ambisjonen vår er velkommen til å bidra! Kontakt oss på post@aksjonaerforeningen.no.