sıkıcı () yarıldım () ohş () edepsiz! () kesmedi () büyüksün ()