nazar ilmesin beg gözel () işgüveysinden hallice () güldürüşlü ()