La conec () Mai l'havia sentit () Tinc variants ()