מצחיק () מעניין () מכעיס () מעציב () משמח () מפחיד () מעודד ()