μου αρέσει () υπέροχο () δεν μου αρέσει () με πάθος ()