με άρεσε () γέλασα () βαρέθηκα () ενθουσιάστηκα ()