ενδιαφέρον () άστοχο () κοινότυπο () ανούσιο () με εκφράζει ()