δεν με αφορά () με αφορά () ενδιαφέρον () συναρπαστικό ()