αηδία () ενδιαφέρον () συναρπαστικό () γελάσαμε ()