αδιάφορο () Ελλιπές () μέτριο () ενδιαφέρον () πολύ καλό ()