Ωχ δεν το γράφει ο γαύρος αυτό () ούτε το γνωστό ΙΕΚ () ούτε οι ΑΡΔ ()