Σωστό σκεπτικό () Λάνθασμενο σκεπτικό () *Το έχω νιώσει () Θέλω * ()